Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold

Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta

II.
B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta

III.
C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta

IV.
Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen)

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen