Maksimalfrist for fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mai 2018, HR-2018-975-U, (sak nr. 18-078425STR-HRET), A (advokat Kolbjørn Margido Lium) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matheson, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen