Mangelfull forholdsmessighetsvurdering i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. november 2018, HR-2018-2119-U, (sak nr. 18-165144STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Turid Bugge) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Siri Anne Flindall)

Dommere: Øie, Bårdsen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen