Manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1680-U, (sak nr. 18-123765STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Knut Ove Soltvedt) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Dommere: Ringnes, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen