Medvirkning til grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mars 2018, HR-2018-578-U, (sak nr. 2018/377), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet, II. B (advokat Alexander Rydberg Greaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Matheson, Arntzen, Berglund

 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen