Misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. november 2018, HR-2018-2177-U, (sak nr. 18-155514STR-HRET), straffesak, anke over dom, X AS, A (advokat Monica Furustøl, advokat André Michaelsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen