Mishandling i familieforhold - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. november 2018, HR-2018-2153-U, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Monica Samland) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Bårdsen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen