Mishandling i nære relasjoner - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 27. august 2018, HR-2018-1601-U, (sak nr. 18-106593STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jostein Løken) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Matheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen