Nettovergrep mot barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2018, HR-2018-1564-U, (sak nr. 18-111085STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Dyvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen