Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus)

B (advokat Atle Birkeland)

mot

Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen