Opphevelse av fengslingskjennelse grunnet manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2018, HR-2018-2124-U, (sak nr. 18-166108STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat John-Kåre Olsen)

Dommere: Øie, Endresen, Bergh

Les avgjørelsen i sin  helhet

Til toppen