Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2018, HR-2018-1330-U, (sak nr. 18-097407STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen og Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen