Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 30. april 2018, HR-2018-781-U, (sak nr. 18-049533STR-HRET)

Påtalemyndigheten mot A (advokat Ole-Kristian Ringnes)

Dommere: Bårdsen, Matheson og Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen