Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2018, HR-2018-1218-U, (sak nr. 18-095506STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Olav Sylte) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Andreas Christiansen)

Dommere: Utgård, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen