Opphevelse av lagmannsrettens nektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Kallerud, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen