Opphevelse fordi saken skulle vært satt med lagrette

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. mai 2018, HR-2018-856-U, (sak nr. 18-062066STR-HRET),

A (advokat Tor Haug) mot Påtalemyndigheten


Dommere: Bårdsen, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen