Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mars 2018, HR-2018-592-U, (sak nr. 18-049132STR-HRET),

A (advokat Hugo Haarr Dybwad) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug) 


Dommere: Tønder, Bull, Høgetveit Berg 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen