Opphevelse i ankeutvalget - dolus eventualis

Høyesteretts ankeutvalgs dom 23. mars 2018, HR-2018-587-U, (sak nr. 2018/216), straffesak, anke over dom,

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Guri Lenth)


Dommere: Bårdsen, Kallerud, Falch

 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen