Opphevelse i sak om forelegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1690-U, (sak nr. 18-109556STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Dommere: Matningsdal, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen