Opplesing av vitneforklaring før lagrettens kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 27. juni 2018, HR-2018-1257-U, (sak nr. 18-077666STR-HRET), A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Utgård, Webster, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen