Opplesning av politiforklaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. april 2018 HR-2018-694-U, (sak nr. 18-048087STR-HRET), straffesak, anke over dom,

A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet


Dommere: Webster, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen