Avslag på søknad om oppnevning av bistandsadvokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juli 2018, HR-2018-1404-U, (sak nr. 18-106177STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Espen Rekkedal

Dommerne Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen