Overføring til annen domstol

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018, HR-2018-1515-U, (sak nr. 18-106934STR-HRET), straffesak, overføring, A (advokat Alexander Behrang Mardazad) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen)

Dommere: Noer, Falch, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen