Promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mai 2018, HR-2018-885-U, (sak nr. 18-048509STR-HRET), A (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig Christina Schie Helseth) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matheson, Bull, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen