Psykisk medvirkning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. februar 2018, HR-2018-387-U, (sak nr. 2018/204), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.
B (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Arntzen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen