Ransforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 20. juli 2018, HR-2018-1422-U, (sak nr. 18-091685STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Marianne Darre-Næss) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten III. C (advokat Gunhild Bergan) mot Påtalemyndigheten IV. D (advokat Hilde Marie Ims) mot Påtalemyndigheten V. E (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten 2 VI. F (advokat Sverre Sjøvold) mot Påtalemyndigheten

Dommerne Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen