Rettslig prøving av vilkårene for utlevering

Høgsteretts ankeutvals orskurd 23. mars 2018, HR-2018-581-U, (sak nr. 18-045090STR-HRET),

A (advokat Arild Christian Dynbgeland) mot Den offentlege påtalemakta (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen)


Dommere: Endresen, Matheson, Høgetveit Berg 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen