Salg av narkotika - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom,

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen