Særskilte forhandlinger om tiltaltes sinnstilstand var en saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. august 2018, HR-2018-1485-U, (sak nr. 18-102291STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn André Gulstad) mot Påtalemyndigheten

 

Dommere: Noer, Falch, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen