Seksualforbrytelser mot eget barnebarn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. januar 2018, HR-2018-94-U, (sak nr. 2017/2101), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Blikra) mot Den offentlige påtalemyndighet

ommere: Indreberg, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen