Seksuell omgang med barn u/10 år

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. november 2018, HR-2018-2109-U, (sak nr. 18-147742STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Blikra) mot Påtalemyndigheten

Dommere: justitiarius Øie og dommerne Bårdsen, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen