Seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2018, HR-2018-637-U, (sak nr. 2018/285), straffesak, anke over dom, 

A (advokat Rune Håkon Tjomsland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matheson, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen