Sivile krav - foreldelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. september 2018, HR-2018-1747-U, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. A (advokat Jan Erik Heen) mot Påtalemyndigheten, II. Påtalemyndigheten mot A (advokat Jan Erik Heen)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen