Skattesvik

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. august 2018, HR-2018-1558-U, (sak nr. 18-102432STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat René Ibsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Ringnes, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen