Spørsmål om kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juni 2018, HR-2018-1248-U, (sak nr. 18-080606STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot Kriminalomsorgen region øst (Anders Østberg Raaum)

Dommere: Matheson, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen