Straffeprosess - manglende kontradiksjon

Høgsteretts ankeutvals orskurd 4. desember 2018, HR-2018-2297-U, (sak nr. 18-173731STR-HRET), straffesak, anke over orskurd, A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Påtalemakta (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)

Dommarar: Utgård, Noer, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen