Straffeprosess. Om manglende kontradiksjon ved anke over fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. august 2018, HR-2018-1563-U, (sak nr. 18-121806STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Kjell Torbjørn Dahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Johannes Hafsahl)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen