Straffesak uten tiltalte til stede

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom 

A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen