Straffutmåling for seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. oktober 2018, HR-2018-2050-U, (sak nr. 18-148339STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bårdsen, Arntzen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen