Trussel og grov kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2018, HR-2018-2451-U, (sak nr. 18-174811STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen