Trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juni 2018, HR-2018-1295-U, (sak nr. 18-080240STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Ida Gjerseth) mot Påtalemyndigheten

Dommerne Utgård, Normann og Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen