Utlevering av utenlandsk statsborger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juni 2018, HR-2018-1053-U, (sak nr. 18-083346STR-HRET), A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Evenseth)

Dommere: Webster, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen