Utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2018, HR-2018-2242-U, (sak nr. 18-175046STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Weider)

Dommere: justitiarius Øie og dommere Endresen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen