Utsettelse av hensyn til bevisførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom

A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Normann, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen