Vaktsomt drap ved traffikkulykke

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juni 2018, HR-2018-1050-U, (sak nr. 18-066753STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Robert Aksnes) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Noer, Bergh,Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen