Varetektsfengsling - tidsperspektivet ved forholdsmessighetsvurderingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2018 HR-2018-1273-U, (sak nr. 18-099108STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Karoline Øverseth Bekkoset) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eline Andreassen)

Dommere: Matheson, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen