Varetektsfengsling - unndragelsesvilkåret

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2018, HR-2018-1389-U, (sak nr. 18-105541STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager) mot A (advokat Abdelilah Saeme)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen