Vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juni 2018, HR-2018-1267-U, (sak nr. 18-094504STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen