Voldtekt mv. - lovanvendelse under skyldspørsmålet og straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juni 2018, HR-2018-1340-U, (sak nr. 18-092379STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Cecilie Nakstad) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Bergsjø, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen