Voldtekt og forsøk på voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. oktober 2018, HR-2018-1948-U, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten

dommere: Utgård, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen